• Homect_img
  • SAP HANA sertifikati

SAP HANA sertifikati


21.07.2104. MD&PROFY konsultanti uspešno su sertifikovani za SAP HANA platformu. Našim korisnicima to donosi viši nivo i kvalitet podrške u skladu sa SAP-ovim standardima, a nama potvrdu za dosadašnji rad i obavezu da nastavimo sa unapređivanjem kvaliteta usluga.