Donacije

MD&Profy kao Sybase Country Distributer učestvuje u sprovođenju Sybase University Donation Programa.

Sybase University Donation Program namenjen je neprofitnim obrazovnim ustanovama i odnosi se na donacije software-skih licenci koje se mogu koristiti isključivo u nastavnom procesu. Pravo korišćenja imaju studenti, asistenti i profesori kojima je omogućena besplatna instalacija i neograničena upotreba softvera na vlastitim računarima i u učionicama u akademske nekomercijalne svrhe. Pored toga naši Sybase stručnjaci aktivno sarađuju sa fakultetima na obuci, uvođenju softvera u nastavni program i praktičnioj primeni softvera.

"Veoma cenimo podršku kompanije Sybase u podizanju opremljenosti naših ustanova za rad na najsavremenijim softverskim tehnologijama. Ova vrsta saradnje pomaže našim studentima da steknu napredna znanja i postanu konkurentni na svetskim tržištima," rekla je profesor dr Dragana Bečejski- Vujaklija sa Fakulteta Organizacionih nauka u Beogradu.