HamiltonSFA

HamiltonSFA je klijent server aplikacija i sastoji se iz dva dela Frontend i Backend.

Frontend - klijentska aplikacija i ultra light baza podataka sadrži podatke o klijentima ( kontakt adrese, kontakt osobe, aktivnosti sa klijentima, fakture plaćene /neplaćene ...), podatke o proizvodima ( detaljne informacije, višestruki barkodovi,pakovanja, cene, različiti popusti za različite kupce, vezane kupovine ... ), maršrute i planirane aktivnosti, istraživanje tržišta ( monitoring distribucije, cena, konkurencije... )... Komercijalisti na terenu mogu da prave porudžbine, popunjavaju formulare, vode evidenciju o povratu ambalaže ili neisprevne robe, evidenciju o promo materijalima ili opremi ( koja se daje kupcima na korišćenje ) ... Na frontendu su samo informacije vezane za odredjenog komercijalistu, samo njegovi kupci, samo grupa proizvoda koju on prodaje, dnevne maršrute, poruke i sl. Frontend koristi različite tipove mobilnih uredjaja ( palm, pda, laptop ... ) i razne OS ( palmOS, pocketPC, windows ... ).

Backend - serverska aplikacija i baza podataka sadrži import i eksport alate, alate za obradu dokumenata, prijem i obrada porudžbina, upravljanje zalihama, kreiranje izvestaja . Backend je moguće povezati sa svim postojećim platformama ( windows,linux ... ) i sa svim ERP, CRM sistemima kao sto su SAP, Navision, MFG/PRO a i rešenjima domaćih kompanija.