MD & Profy

MD&PROFY je kompanija koja se bavi sistem integracijom i usmerena je ka naprednim korisnicima specijalizovana za oblast Data Warehouse i Business Intelligence sistema. Većina rešenja je zasnovana na najsavremenijim tehnologijama kompanije SAP Sybase koju MD&PROFY zastupa na području Srbije i Crne Gore. Partnerstvo sa globalnom kompanijom kao što je SAP Sybase omogućilo je nasoj kompaniji pristup najsavremenijim tehnologijama kao i međunarodno iskustvo kroz učešće na regionalnim projektima.