Projekti

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Poreska Uprava, Beograd, Srbija

 • Sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i povezivanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, 04/2013.-03/2014.
 • Informativna poreska prijava, 05/2011.-06/2012.
 • Upravljanje poreskim prijavama, integrisani sistem za upravljanje prijavama PDV-a u Srbiji, 05/2011.-06/2012.
 • Konsolidovani upit stanja poreskih obveznika, sistem baza podataka (DWH) i proračun poreskog bilansa za sve poreske obveznike u Srbiji, 06/2011.-02/2012.
 • Unapređenje poslovnih procesa u Poreskoj Upravi Srbije, poslovna i sistem analiza, 03/2011.-09/2011.
 • Sistem za arhiviranje elektronske pošte - sistem za skladištenje, kategorizaciju i analize email-ova, elektronskih dokumenata, faksova, audio i video zapisa i slika, 02/2011.-04/2011.
 • Jedinstveni registar poreskih obveznika, sistem za evidenciju i administaciju svih poreskih obveznika u Srbiji, 06/2009.-06/2010.
 •  
  Republika Srbija, Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, Beograd, Srbija
  Automatizacija popune radnog mesta u državnoj upravi, 11/2009.-05/2010.

  Value Chain Group, USA, Pennsylvania 15101
  Okvir za upravljanje transformacijama poslovnih procesa, implementacija alata SAP Sybase PowerDesigner, 10/2012.-04/2014.

  Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore doo, Beograd, Srbija
  Implementacija e-mail arhive, 12/2008.-02/2009.

  Sybase INC, USA, Dublin CA
  Implementaciaj TOGAF-a (The Open Group Architecture Framework) za Sybase PowerDesigner, 04/2009.-06/2010.

  Sportska kladionica "Mozzart", Beograd, Srbija
  Razvijanje BI sistema za Mozzart kladionice. Reverzni inženjering, analize postojećeg sistema, dizajn, modelovanje i implementacija MBETDWH skladišta podataka za podršku analizi i planiranju sportske kladionice, 12/2008.-06/2009.

  Carlsberg Srbija, Čelarevo, Srbija
  Implementacija SFA sistema za automatizaciju rada terenskih komercijalista, 01/2008.-04/2009.
   
  Telekom Srbija A.D. Beograd
  Instalacija i konfiguracija baze podataka, mail i dokument arhive, 09/2009.

  Beogradski sajam d.p. Beograd, Srbija
  Održavanje baze podataka i izrada Sistema za evidenciju i naplatu parkinga na Beogradskom sajmu, 2005.

  Imlek Boka, Zelenika Herceg Novi, Crna Gora
  Implementacija SFA sistema za automatizaciju rada terenskih komercijalista, 01/2009.-05/2009.

  Indas d.o.o. Novi Sad, Srbija
  Izrada aplikacije za projekat Major Event Management System, 06/2009.-11/2009.

  Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd, Srbija

 • Reverzni inženjering i analiza postojeće strukture podataka, poslovna analiza, modelovanje i implementacija (DWH) skladišta podataka, 06/2007.-03/2008.
 • Čitač, dizajn i implementacija rešenja za automatizaciju rada terenskog tima. Očitavanje brojila, prikupljanje i ažuriranje podataka, očitavanje GPS koordinata, izveštajavanje i analize, 10/2010.-02/2011.

Evropska agencija za rekonstrukciju, Beograd, Srbija i Eurohealth Group, Soborg, Danska
Elektronska zdravstvena evidencija, projekat br. 920. Poslovna i sistem analiza, reverzni inženjering, strukturna analiza podataka, implementacija DWH skladišta podataka za EHR-HIS projekat, 01/2008.

GIZ Nemačka organizacija za tehničku saradnju, Beograd, Srbija
Poslovna terminologija za Poresku upravu Srbije 05/2013.-11/2013.